VSH

VSH is de afkorting van Varroa Sensitive Hygiene. Het is een eigenschap van werksters die in staat zijn vast te stellen dat cellen besmet zijn met een varroamijt, vooral een voortplantende varroamijt. Samen met andere werksters wordt die cel dan leeggehaald, waardoor de voortplanting van de mijt onderbroken wordt. Blijkens onderzoek in Baton Rouge, Louisiana, VS, is het mogelijk effectief te selecteren op VSH, en daarmee op weerstand tegen Varroa. In Nederland wordt daar met name aan gewerkt door Arista Bee Research. Arista werkt in principe voor alle bijenrassen. Voor Carnica wordt in Nederland samengewerkt met de Werkgroep Beebreed Nederland.

In 2015 is zijn voor het eerst binnen de Werkgroep volkjes getest op VSH. Zie voor details de voordracht van Tieme Wanders op de Koninginnenteeltdag 2016. Het maximum percentage VSH was toen 75%, bij 2% van de geteste volken. Natelend van de beste volken zijn in 2017 twee volken gevonden met een score van 100% VSH. In 2018 was dat er 1.

In Bijenhouden 2020-3, blz 14-16 staat "Op weg naar varroaresistente carnica's", als onderdeel van een grote serie over selectie op varroaresistentie.