regels
Er zijn een aantal spelregels die gelden voor imkers die willen deelnemen aan het programma. Details van die spelregels zijn in december 2022 na 10 jaar geëvalueerd en aangepast.

Het is de bedoeling dat telers minimaal 6 volken testen. Denkend in transportkisten van 6 EWKs betekent dit dat een teler met twee transportkisten naar bevruchtingseilanden of KI-dagen moet gaan. Koninginnen moeten genummerd worden en voorzien van een teeltkaartje. De teler die beslist over de aanparing geeft haar/zijn teeltnummer aan de koningin. Testvolken mogen verplaatst worden, maar dan wel alle testvolken van de ene plek naar een andere.

Er worden gegevens vastgelegd over honingopbrengst, zachtaardigheid, raatvastheid, zwermtraagheid, weerstand tegen varroa en het voorkomen van ziektes. Bovendien wordt maand en reden van uitval van de koningin vastgelegd.

Hoe die gegevens te verzamelen staat samengevat in een pdf die een verkorte versie is van het door Tieme Wanders vertaalde Methodenhandbuch van de Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht. Voor het uitvoeren van de pintest is een malletje handig.


Voor de wijze van invoeren van de gegevens in de Beebreed-databank zie de invoerhandleiding.

In de jaarvergadering van 14 november 2012 is een reglement vastgesteld voor de "Werkgroep Beebreed Nederland".