literatuur

Praktische kant Beebreed (Gert-Jan Schreuder)
NBV-studiedagen-2019. Workshops over Beebreed.
De teelt van honingbijen. Vertaling van "Die Zucht der Honigbiene", F.-K. Tiesler. Vertaling Pim en Tineke Brascamp.

Selectie, teeltwaardeschatting, inteelt (Pim Brascamp)
 • Waarom zou je willen selecten?, Koninginnenteeltdag 2023
 • Bee World: Artikelen over selectie bij honingbijen.
 • Bijdrage cursus specialist/leraar koninginnenteelt, 20 januari 2017.
 • Theorie en praktijk teeltwaardeschatting.
 • Duitse plannen om koninginnen te selecteren op grond van hun DNA, Koninginnenteeltdag 2017
 • Inteelt: Wat, effect, hoe opzoeken in Beebreed
 • Diversiteit en inteelt, Koninginnenteeltdag 2019

 • Abschlussbericht Varroaprojekt Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht (AGT), 2007.

  Methodenhandboek voor de teelt en selectie van Varroatolerante bijen, 2008.

  Lezing F.-K. Tiesler Koninginnenteeltdag 28 januari 2012 (vertaald door Tieme Wanders).

  Andreas Hoppe cs, 2020: Substantial genetic grogress in the international Apis mellifera carnica population since the implementation of genetic evaluation.