teeltwaarde
De leden van de Werkgroep Beebreed Nederland selecteren stevig op teeltwaardes, met aanzienlijk succes. In 2010 lag de gemiddelde totaalteeltwaarde voor de volken van de werkgroep 3,5 punt onder die van Weser Ems en 1,5 punt onder die van de databank als geheel. Nu, in 2024, ligt die voor de volken van de werkgroep ruim 3 punten hoger dan Weser Ems en 5 punten hoger dan de databank als geheel. Ten opzichte van vorig jaar zijn de verschillen kleiner geworden, maar de toekomst moet uitwijzen of dat structureel is.
In onderstaande tabel is dat gedetailleerd weergegeven.


In nummer 6-2018 van Bijenhouden staat een uitgebreid verhaal over 10 jaar Beebreed in Nederland.