beebreed.nlDeze website bevat informatie voor imkers die gebruik willen maken van Beebreed-teeltmateriaal of die willen deelnemen aan Beebreed in Nederland.
Beebreed is een programma dat teeltwaardes schat van bijenvolken. Zie uitleg van teeltwaardes en resultaten tot nu toe. Om teeltwaardes te krijgen worden door imkers gegevens verzameld van diverse kenmerken. De gegevens worden door de imkers ingevoerd in een databank van het Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf. Jaarlijks worden in februari de nieuwe teeltwaardes gepubliceerd in de openbare databank beebreed.eu. Er is een handleiding.

In 2010 heeft de Nederlandse Bijenhoudersvereniging NBV een overeenkomst gesloten met Beebreed waardoor ook Nederlandse imkers mee kunnen doen. De deelname wordt ingevuld door de "Werkgroep Beebreed Nederland".
In de jaarvergadering in december 2015 heeft de Werkgroep besloten, in aanvulling op individueel selectiewerk van de deelnemers, een "Nederlandse lijn" te telen. Een aantal deelnemers binnen werkgroep werkt aan weerstand tegen Varroa door selectie op VSH.

Jonge koninginnen waarmee men deel wil nemen aan het Beebreedprogramma kunnen het best bevrucht worden op bevruchtingsstations die verbonden zijn aan Beebreed (zoals bijvoorbeeld Oostfriese eilanden) of door middel van kunstmatige inseminatie. Om het jaar (vanaf 2018 jaarlijks) staan er ook Beebreed-darrenvolken op Vlieland. Op die manier kan worden geprofiteerd van de erfelijke verbetering van bijenvolken zoals die in het programma door gerichte selectie optreedt.

Deze site is gemaakt tbv de Werkgroep Beebreed Nederland en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf e.V.